godziny otwarcia


promocjaWłączyliśmy się w akcję:

Polska Zobacz Więcej

w ramach której przygotowaliśmy następującą ofertę:

Wycieczki

W każdą sobotę o godzinie 13:00 organizowana jest wycieczka z przewodnikiem po starej fabryce benzyny syntetycznej
Hydrierwerke Politz AG.

Istnieje też możliwość uczestnictwa w wycieczkach, które są elementem zwiedzania muzeum.

Muzeum otwarte dla zwiedzających: pon - czw: 10.00 - 16.00
wyjscia w teren o godzinie: 10.00 i 13.00


Zbiórka pod siedzibą stowarzyszenia (bunkier) Police, ul. Spółdzielcza 31Plan wycieczki:

 • zwiedzanie fabryki
 • zejście do podziemi
 • zwiedzanie wystawy stałej w siedzibie stowarzyszenia
 • ognisko (prowiant własny)

Czas trwania wycieczki: ok. 3 godzinyDla przedszkoli, szkół i innych zorganizowanych grup wycieczkowych istnieje możliwość zwiedzania fabryki w tygodniu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. +48 508 825 665

Wycieczka odbywa się miejscami po trudnym nierównym terenie dlatego prosimy wszystkich uczestników o posiadanie podstawowego ekwipunku turystycznego w postaci lekkiego niekrępującego ruchów ubioru, wygodnego obuwia, dostosowanie ubioru do pory roku i pogody, w upalne dni zabranie napojów, zabezpieczenie się przed ugryzieniami owadów (komary, kleszcze).

Serdecznie Zapraszamy!

Regulamin wycieczki


Cennik biletów:

Oferta
Bilet normalny
Bilet ulgowy*
Bilet grupowy**
Bilet rodzinny***
Muzeum
10 zł
5 zł
5 zł
25 zł
Fabryka
10 zł
5 zł
5 zł
25 zł
Muzeum + Fabryka
15 zł
8 zł
8 zł
40 zł

Informacje uzupełniające:

 • Ze względu na powierzchnię niektórych sal obowiązują dzienne limity zwiedzających. Na każdą godzinę wpuszczanych jest nie więcej niż 50 osób.
 • Bilety sprzedawane są w kasie biletowej w Muzeum Historycznym Skarb, które mieście się w schronie przeciwlotniczym. W przypadku gdy w kasie nie ma pracownika bezpośrednio u przewodnika.
 • Bilety nie mogą być wymieniane ani odsprzedawane.
 • Ostatnie bilety na ekspozycję muzealną są sprzedawane do godz. 15.30. Natomiast bilety łączone (muzeum + wycieczka na fabrykę) do godz. 12.50.
 • Bilety ulgowe dostępne są po okazaniu dokumentów uprawniających do ulgi.

*Bilety ulgowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 września 2008 r.) przysługuje:

 • przedszkolom
 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką: "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową: "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową: "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym: "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
 • kombatantom,
 • honorowym dawcom krwi na podstawie ważnej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi
  (wiecej: www.dawcomwdarze.pl).

*Bilety rodzinne

Przysługują rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia; jeden bilet upoważnia do wstępu maksymalnie 6 osób.

***Bilety grupowe

Przysługują grupom zorganizowanym składającym się z co najmniej 10 osób, Grupa nie może przekraczać 30 osób